Arkadaşlarla paylaşma, merhamet, centilmenlik, kurallara uyma, mantık yürütebilme, yenilgiyi kabullenebilme,motivasyon gibi pek çok beceriyi eğlenerek kazanmaya var mısınız?

Dersimiz Oyun

1- Dikkat-Konsantrasyon
2- Mantıksal-Matematiksel Çıkarım
3- Eleştirel Düşünme
4- Problem Çözme
5- Planlama-Sıralı Düşünme
6- Görsel Algı
7- Uzaysal (3 Boyutlu Algı) Düşünme

8- Sözel İfade-İletişim Becerileri
9- Yaratıcı Düşünme
10- Dinleme Becerileri
11- İlişki Kurma-Bağlantılı Düşünme Becerileri
12- Azmetme-Sabretme
13- Hafıza Güçlendirme