Öğrencilerimizin güvenliği bizim için en üst sıradadır. Bu yüzden okulumuzun güvenlik sistemi AR güvenlik firması tarafından 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.

24 saat kayıt yapan kamera sisteminin yanı sıra, yangın ve afet alarm sistemi kuruludur. Paratoner her yıl standart kontrol ve ölçümlere tabi tutulmaktadır. Afet yönetim planları güncel tutulmakta ve sığınaklar sürekli kullanılabilir durumda bekletilmektedir. Öte yandan afet tatbikatları belirlenen periyotlarda tekrar edilmektedir.