Çocuklarımızın sporu sevmesi ve iyi birer sporcu olmaları için Osmangazi Koleji’ndeki kaliteli spor tesisleri ve sosyal alanlar.

Kapalı Spor Salonu

Öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değer­lerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetiştiril­meleri genel amacımızdır.

Açık alanlara nazaran daha kullanışlı olan kapalı spor salonlarında yapılan spor branşları oldukça fazladır. Her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak farklı branşlara uygun düzenlemeler yapılmaktadır. Okulumuzun Spor Salonu 30 metre uzunluğunda 18 metre genişliğindedir. 6 Adet basketbol potası ve 1 adet voleybol sahası bulunmaktadır.

Badminton, Hentbol, Futbol, Masa Tenisi ve Oryantiring branşlarında da faaliyet gösteren salonumuzdan çok amaçlı bir şekilde faydalanılmaktadır. Ayrıca Salonumuzun duvarları herhangi bir tehlikeye mahal vermemek adına kalın minderlerle çevrelenmiştir.

Spor Klüplerimiz

Masa Tenisi Alanı

Masa Tenisi eğitimi, öğrencilerimize belirli bir çalışma disiplini getirmesini, kendine güven duygusunu sağlaması, topluma daha çok bağlanabilmesini ve yaşam tutkusunun artmasını sağlar. Kendini tanıma mutluluğun ilk adımıdır.” Kendini tanıyan çocuğumuz Masa Tenisi yoluyla, kendini anlatma ve ispatlama fırsatını bulur. Çocukların Masa Tenisi gelişimleri yıllık olarak izlenir ve takip edilir. Gelişim hedefleri oluşturulurken gerçekçi hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşmanın çocuklarımızı mutlu kıldığını ve kendilerini başarılı hissetmeleri adına gerekli çalışmaların yapılmasının gerekliliğini önemle vurguluyoruz. Masa Tenisi alanında ise derslerde ve kulüp faaliyetlerinde kullanılmak üzere ayrıca öğrencilerimizin teneffüslerini değerlendirmeleri adına 5 adet masa tenisi masası bulunmaktadır.

Kort Tenisi Alanı

Günümüzün oldukça popüler spor dallarından birisi olan tenis sporunda çocuklarımız oynarken eğlenmekte;  eğlenirken de öğrenmekteler. Osmangazi Koleji olarak;  sportif ve sosyal alanlarda çocuklarımızın iyi bir sporcu olması yolunda çalışmalar yapmaktayız.

Kort Tenisi alanımız İlkokul 3.sınıftan itibaren Ortaokul 8.sınıf düzeyine kadar her yaştan öğrencimizin Beden Eğitimi derslerinde aktif olarak kullandığı alanlardan birisidir.

Tenis Alanımızda;

  • Malzemelerimizi tanıyoruz.
  • Tenis temel duruş tekniğini,
  • Forehand ve Backhand ‘ in tutuş ve vuruş tekniklerini,
  • İleri düzey spinli vuruş tekniklerini,
  • File önü vole ve smaç vuruş tekniklerini,
  • Servis atış tekniğini öğrenip uyguluyoruz.
  • Mini saha ve tam saha tekler ve çiftler maçları yapıyoruz.
  • Teneffüs saatlerinde ise oyun ve serbest zaman etkinlikleri yaparak alanımızı değerlendirmekteyiz.

Ön Bahçe

Tören alanı olarak kullanılmakta olup 60 mt büyüklüğüne sahip olan alanımız Geleneksel Çocuk Oyunları alanı olarak derslerde, teneffüs saatlerinde ve ilkokul kademesinde yarışma parkuru olarak da aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca Oryantiring dersinde hem kulüp çalışmalarında hem de derslerde performansa yönelik parkur çalışmaları ve yön oyunları oynanmaktadır.

Geleneksel Çocuk Oyunlarımız

Oyun, belli bir amaca yönelik ya da amaçsız olarak, kurallı ya da kuralsız, çocuğun tüm gelişim alanlarına etki eden, çocuğun isteyerek ve hoşlanarak katıldığı, araçlı ya da araçsız olarak gerçekleştirilen doğal öğrenme aracıdır. Oyun evrensel bir kavramdır ve çocuk bulunan her yerde oyun vardır. Oyunların türü, kullanılan araç-gereç kültürden kültüre değişse de oyun var olmaya devam etmektedir. 

Oyun oynaması engellenen çocuklarda bir takım psikolojik, sosyal vb. alanlarda sorunların çıktığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Erken çocukluk döneminde vazgeçilmez bir öğrenme aracı olarak oyun kullanılmaktadır.

Ön Bahçemizde Bulunan Geleneksel Çocuk Oyunlarımız, 1.Köşe kapmaca ( 2 adet ) 2.Yağ  satarım bal satarım  3.Çoklu seksek oyunlarımız mevcuttur.

Arka Bahçe Oyun Alanı Kullanım Amaçları – Çocuk oyun alanları, çocukların fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimi için kaçınılmaz gerekliliktir. Günümüzde çocuk gelişimi ve psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar oyun oynamanın çocuğun gelişiminde ve karakterinin şekillenmesinde önemli etkisi olduğunu bu bağlamda oyun oynamanın önemle ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Oyun, çocuğun dünyaya adapte olmasında önemli bir araçtır. Malzemeleri kullanarak, diğer çocuklarla iletişime geçerek çevrelerini kontrol etmeyi, rekabet ve eğlence duygusunu öğrenirler. Oyun araçları fiziksel gelişime yardımcı olmalı, alanları duygusal gelişime katkılar sağlamalı,  sosyal gelişimi sağlamalı, entelektüel gelişim sağlamasına katkıda bulunmalıdır. Arka Bahçemizde Bulunan Oyun Araçları Kaydırak (2 adet) Salıncak (2 adet) Tahterevalli Tırmanma Merdiveni (2 adet) Barfiks Demiri (3 adet)

Amfi Tiyatro

Eğitim ve öğretimin sınırlarını aşmak için amfi tiyatro dersliğine sahibiz. Açık hava dersliklerine ek olarak amfi tiyatro dersliği de öğrencilerimizin ders içi ve ders dışı faaliyetlerde severek kullandığı mekânlardan biri konumunda. Oyun ve Fiziki etkinlikler, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Beden Eğitimi derslerinin işlendiği, okulumuzda yer alan projelerde ve etkinliklerde aktif olarak kullanılan amfi tiyatro alanı öğrencilerimizin teneffüs saatlerinde de neşeli ve eğlenceli oyunlarına ev sahipliği yapmaktadır. 

Çok Amaçlı Salon

Öğrencilerin fiziksel etkinlikler, yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaştırmak için aktif olarak kullandığımız çok amaçlı salonumuzda hizmet vermekteyiz. Salonumuzun zemini tatamilerle kaplı olup 250mt. çalışma alanına sahip. İlkokul dersleri,  jimnastik kursları, tekvando ve Kick Boks kulüpleri için kullanılmaktadır.