Sanat aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya,matematikten fen bilgisi dersine kadar geniş biralanda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Tiyatro faaliyetleri gibisanat formları bir çocuğun genel kişilik yapısını geliştirir. Öğrencinin kendine güveninin oluşturulmasına, duygudaşlık yaparak düşüncelibir birey olmasına ve kendisini disipline etmesine yardım eder.Atölye çalışmalarımızda üç farklı kazanım elde edecek olan öğrencilerimiz hem el becerilerini hem yeteneklerini hem deyazma serüvenlerini deneyimleme fırsatı bulabileceklerdir.

Öğrencilerimiz;

1. aşamada; Atık materyallerle El Sanatları Atölyesi (sahnede kullanılmaküzere dekor sahne ürünleri) yapacaklar ve bu ürünleri sergileyeceklerdir .

2. aşamada; Üretici Drama Yazma Teknikleri alanında temel bir eğitimalacaklar, bu ürünlerle ilgili Üretici Drama Yazma Atölyelerinde yeni fikirler ve senaryolar oluşturacaklardır.

Düşlerimizin kelimelerle buluştuğu üretici drama yazma atölyeleriyapılacak, yazım kuralları ve teknikleri ile ilgili temel bir eğitim verilecektir.-Temel oyunculuk ve diksiyon çalışmaları-Sahne eğitimi ve artikülasyon (boğumlanma) çalışması, Drama ve tiyatronun genel tarihi ve hayattaki yeri konuları işlenecek,

3. aşamada: Ortaya çıkacak olan yazınsal ürünler öğrencilerimizinoluşturduğu el sanatları çalışmaları yayımlanacaktır. Ayrıca velilerimizin de katılacağıöğrencilerimizin yazdığı bir tiyatro eseri sahneye konulacaktır