Laboratuvar, öğrencilerin fen konularını daha etkili ve anlamlı olarak öğrenmeleri bakımından önemli bir işleve sahiptir.

 Laboratuvar ortamında öğrenciler, ilk elden somut yaşantılar geçirirler ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunurlar. Laboratuvar fen bilimlerinde ki  karmaşık ve soyut kavramların öğretilmesinde etkili olarak kullanılarak dersi eğlenceli hale getirir. Laboratuvarın önemini bilen okulumuzda; fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı olmak üzere üç ayrı laboratuvar vardır.

Fizik Laboratuvarı

Fen bilimlerindeki madde, ısı, sıcaklık, elektrik, ses, ışık, kuvvet ve hareket gibi konular, bu laboratuvar ortamında görsel sunumlarla desteklenerek deney düzenekleriyle öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenmesi sayesinde daha kalıcı öğrenmeler hedeflenir.

Kimya Laboratuvarı

Hayatın her alanında var olan bileşimler, karışımlar, asit ve bazların özellikleri, çeşitli kimyasal reaksiyonlar bu laboratuvarda gerçekleştirilerek öğrencilerimizin bilimsel yöntemleri öğrenmesi ve neden – sonuç ilişkisi içerisinde bilgilerini yapılandırması sağlanır.

Biyoloji Laboratuvarı

Canlıların beslenmesi, yaşam biçimleri, vücutlarındaki yapı – organ ve sistemleri bu laboratuvar ortamında görsel sunumlarla öğrenilir, üç boyutlu modeller ile gelişip deneyler ile pekiştirilerek öğrenmenin daha keyifli olması sağlanır.