Osmangazi Okulları

Anaokulları

Eğitim Sistemimiz

Eğitim – Öğretime 2008 yılında başlayan Osmangazi Okulları okul öncesi eğitim – öğretim programı çocukların zihinsel, bedensel, sosyal, duygusal ve ruhsal gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiştir. 

Eğitim Sistemimiz

Eğitim – Öğretime 2008 yılında başlayan Osmangazi Okulları okul öncesi eğitim – öğretim programı çocukların zihinsel, bedensel, sosyal, duygusal ve ruhsal gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiştir. Özenle yapılandırılmış bir ortamda, çocukların keşfederek öğrenme ve araştırma yapmaları sağlanır. Böylelikle çocuklarda kendine saygı ve öz güven gelişimi desteklenir. Osmangazi Okulları okul öncesine 5-6 yaş gruplarına hizmet verilmekte, 48 ayını doldurmuş, çocuklar kabul edilmektedir.

İlkokula tam donanımlı hazırlamak için zenginleştirilmiş müfredatlar

 • Değerler Eğitimi
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Proje Tabanlı Eğitim
 • Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi
 • Eğlenceli Bilim Atölyesi
 • Dikkat Becerileri Etkinlikleri  

Etkin Öğrenme Ortamında Çocuklar Ne Yapar?

Eğitim sistemimiz okul öncesi eğitim alanında çağdaş ve evrensel kabul edilen, Çoklu Zekâ, Yapılandırıcı Yaklaşım ve Milli Eğitim programlarının sentezidir. Eğitim sistemimizde öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine önem veriyoruz. Eğitimimizde temel süreç “Etkin Öğrenme”dir.  

“Çoklu Zekâ” yöntemiyle çocuklar, kendi üstün ve üretken yanlarını keşfedip bunu daha da kuvvetlendirirler ve diğer zekâ tiplerini de geliştirme şansına kavuşurlar. Böylece çok yönlü yetişen çocukların kendilerine olan güvenleri artar, okula ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum ve davranış geliştirerek daha başarılı olurlar.

 • Çocuklar kendi kişisel ilgi ve ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan etkinlikler başlatırlar.
 • Materyalleri seçerler ve onlarla ne yapacaklarına karar verirler.
 • Materyalleri tüm duyularıyla etkin olarak araştırırlar.
 • İlişkileri nesnelerle doğrudan deneyim edinerek keşfederler.
 • Materyalleri değiştirir, birleştirirler ve dönüştürürler.
 • Yaşa uygun araç- gereç ve aletleri kullanırlar.
 • Büyük kas gruplarını kullanırlar.
 • Deneyimleri hakkında düşünürler.
 • Yaptıkları hakkında kendi sözcükleriyle konuşurlar.
Yapılandırmacı yaklaşım; öğrenmeyi, “Deneyimle Anlam Oluşturma” olarak açıklayan bir teoridir. İnsanoğlu, bilgiyi doğrudan almanın aksine, onu kendisi oluşturur. Bu, öğrenmenin ancak mevcut bilgilere, deneyimlere dayalı olarak gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir. Bir bilgi ne kadar iyi sunulmuş olursa olsun, öğrenciler bir takım süreçlerde kişisel olarak bu bilgileri kullanmadıkça, geçmiş deneyimleriyle ilişkilendiremedikçe onları gerçekten öğrenmiş olmamaktadırlar.