Öğrencilerimizin sağlığı, okulumuz da dikkatle izlenir, fiziksel gelişim ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi kayıt altına alınır.

Öğrencilerimizin sağlığı, okulumuz da dikkatle izlenir, fiziksel gelişim ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi kayıt altına alınır. Düzenli ilaç kullanması gereken öğrencilerimizin ilaç saatleri dikkatle takip edilir ve ilaçlarını doğru bir şekilde, aksatmadan kullanmaları sağlanır. Okulumuzda acil bir durumda ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde donatılmış revirimiz bulunur.

Sağlık birimimizde okul hemşiresi görev yapar. Hastane müdahalesi gerektiren çok acil durumlarda öğrenci gecikmeksizin hemşire gözetiminde en yakın hastaneye götürülür ve velisine derhal haber verilir. 

Ayrıca okulumuza zaman içerisinde davet edilen Diş ve Göz Hastaneleri’nden uzman doktorlar okulumuzda düzenli taramalar yapar. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik, sağlıkla ilgili konularda seminer ve bilgilendirme çalışmaları da yine okulumuzun velilerinden oluşan uzman doktorları