Birçok atık malzeme kullanarak iki ve üçboyutlu eserler ortaya çıkarılan kulübümüzde özgün eserlerortaya koymaya devam ediyoruz. Sanat eseri analizi yöntemiylekendini daha iyi ifade eden bireyler yetiştirmeye, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. El-göz koordinasyonu ve üretken düşünce ile tasarım harikaları ortaya çıkarmak için tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.

Kulübümüzün genel amacı öğrencilerimizin yaratıcı düşüncelerini geliştirip, özgün ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamaktır.Eğlenirken öğreten kulübümüzün amaçları arasında çocuklarımızın küçük el kaslarını güçlendirip, el becerisinigeliştirmek de vardır.