Osmangazi Okulları

İlkokul

Eğitim Modeli

Özel Osmangazi Okulları’nda her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması ile etkili öğretim sağlanır. Konular küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretim yapılır. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan diğerine geçilmez. Eksiklerle ilgili ek öğretim yapılır ve öğrenme tamamlanır. Kullanılan kaynak kitap ve materyaller Tam Öğrenme Modeli‘ne uygun seçilir.

Tam Öğrenme Modeli

Hedef davranışlar doğrultusunda dersten önce ayrıntılı bir plan hazırlanır. Giriş davranışları testi kullanılarak öğrencilerin ön bilgi, tutumları ortaya çıkarılır. Testler not vermek amacıyla yapılmaz. Eksikleri belirleyip tamamlamak için yapılır. Test sonucunda belirlenen eksik bilgiler tamamlanır olumsuz tutumlar iyileştirilir. Öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak ünite işlenir.

İşlenen bölümle ilgili izleme testi uygulanır. Test sonucuna göre öğrenemeyenlere tamamlayıcı, öğrenenlere zenginleştirici ek etkinlik uygulanır. Tamamlama etkinliğine yönelik paralel izleme testi yapılır. Sınıfın tamamı ünitenin en az %75’ini öğrendiğinde ünite bitirilir.

Alanında Uzman Öğretmenler

Özel Osmangazi Okulları’nda alanında uzman, tecrübeli ve yenilikleri takip eden öğretmenler ile tüm dersler Tam Öğrenme Modeline uygun olarak işlenir. Öğretmenlerimiz tasarladıkları yıllık planlarıyla eğitim-öğretime devam ederken, yıl boyu mesleki gelişimlerini katkı sağlayacak seminer, eğitim ve programlara katılırlar.

Derslere olan motivasyonu artırmak için en yeni eğitim teknolojilerini takip ederler, uzmanlaştıkları bu teknolojileri sınıflarına entegre ederek öğrencilerimizin yeni teknolojileri öğrenmelerini ve beceri kazanmalarını sağlarlar.

Özel Osmangazi İlkokulunda öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyan, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, öğrenci merkezli öğretim yöntemleri benimsenmiştir.

Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

Osmangazi Okulları

Değerli Bir Eğitim

Geleceğimizi imar edecek iyi eğitim almış, yerel ve evrensel değerlerinin bilincinde nesiller yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır.

Ön Kayıt

SOSYALLEŞTİREN DİL GELİŞİMİ

Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilkokulda “Anadil Öğretimi”ne özel bir önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar. Kendi dilini iyi kullanmanın başka bir dili öğrenmeye katkısı vardır. Okulumuzda yabancı dil bir ders değil yaşam biçimi olarak algılanır. Türk ve yabancı öğretmen kadrosuyla yabancı dil eğitimi her seviyede yoğun bir program takip edilerek uygulanır.

ÇÖZÜM ORTAĞI: TEKNOLOJİ

Çağdaş eğitim-öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunur. Bilim ve teknoloji merkezleri ziyaret edilerek farklı ortamlarda da teknolojin in sunduğu ortamlardan faydalanılır.

EĞİTİM, LİDER’İN İŞİDİR

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğretmenlerimiz, inisiyatif alabilen, özgüveni yüksek, değerlerinden güç alan  bireyler yetiştirmek adına özel eğitimlerden geçmiş, alanında uzman bir kadrodan oluşuyor. Osmangazi Okulları’nın  eğitimde ilkokul kademesinden itibaren temel hedefi,  Değerlerinden Güç Alan Saygın Bir Gelecek ortaya koymaktır. İlkokuldan itibaren ezbere değil öğrenmeye dayalı, öğrencinin bilişsel ve sosyal yeteneklerini de geliştiren bir eğitim yaklaşımı sunuyoruz.

MEKAN ÖNEMLİDİR

Öğrenciler, çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, açık raf sistemli kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, kapalı ve açık spor kompleksi, konferans salonu, açık hava spor alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri geniş bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.

YAZDIRAN OKUMALAR

Okulumuz öğrencileri yılda 50 kitap okuyarak sözel gelişimlerini artırır ve hayal gücünü geliştirmiş olur. Her yıl çeşitli projelerle ve disiplinler arası işbirliğiyle gerek Türk gerekse dünya edebiyatından kendi seviyelerine uygun seçilmiş yayınları okur. Aynı zamanda öğrencilerimizin kendi tarih ve coğrafyalarını, değerlerini sevmelerini işleyen kitapları da sda okur.

ETKİLİ VELİ İLETİŞİMİ

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilir. Rehberlik Birimimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden engellemeyi ve doğru davranışların edinilmesini hedefler. Eğitim liderlerimiz periyodik aralıklarla velimizi arayarak alanıyla ilgili bilgilendirmeleri yapar.

ÖNCELİĞİMİZ: ÖĞRENCİLERİMİZ

Amacımız öğrencilerimizin her türlü bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim süreçlerinde  önleyici faaliyetlerde bulunarak, gelişimlerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda takip ederek, ölçerek psikolojik yönden sağlam, akademik yönden başarılı, öğrendiklerini hayata uygulayabilen, kendisiyle ve çevresiyle barışık, öz güven sahibi bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.

DÜŞÜNÜYORUM, O HALDE VAR’IM

Düşünmenin bir yetenek değil, geliştirilebilir zihinsel bir süreç olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz ve ilkokul kademesinden itibaren düşünmek üzerine temelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Düşünmenin olduğu yerde öğrenme vardır Bu atölyede öğrencilerimizin standart eğitim müfredatıyla edinemedikleri zekâ ve yetenek alanlarını, problem çözme becerilerini geliştiren çalışmalar hedeflenmektedir.

SAHNELER BİZİM

Düşünmek kadar düşündüklerini, öğrendiklerini sunmak da çok önemlidir.  Hangi işte ve pozisyonda olursak olalım kendimizi ve düşüncelerimizi ifade etmek yeni çağın en temel becerilerinden biri olacaktır. Bu düşünceyle merak eden, sorgulayan, yeni ürünler ortaya koyan ve bu ürünleri özgüvenle sunan bireyler yetiştiriyoruz.

DENEYLERLE BİLİM

Klasik “laboratuvar” anlayışını ortadan kaldıran çocuklara, bilimin hayatın her alanında olduğu bilinci kazandırılıyor. Her çocuk yaptığı deney ve gözlemlerle, deney ve bilimin hayatın bir parçası olduğunu kavrıyor.