Bu hafta okul öncesi olarak bilgisayarsız kodlama etkinlikleri yaptık.
Neler mi öğrendik ?
Problemleri en kısa sürede çözmeye çalıştık. Takım çalışması yapmayı, problemler karşısında ne gibi önlemler alabileceğimizi, algoritmanın hayatın içerisinde olduğunu ve hayatı kolaylaştırdığını,kodlamanın sadece bilgisayar başına yapılmadığını ve aritmatik & mantıksal düşünceyi geliştirdiğini öğrendik.

Bilgisayarsız unplugged kodlama çeşitli kart oyunları ve fiziksel etkinlikler yardımı ile çocuklara kodlama eğitimi vermekte kullanılan teknikler bütünüdür. Hayatımızın her alanında var olan yazılımın temel seviyede okul öncesi ve ilköğretimde gösterilmesi için birçok yöntem kullanılabilir. Bunlardan biri de bilgisayar olmadan yapılabilen kodlama etkinlikleridir.
Bilgisayar olmadan verilen kodlama eğitiminde temel mantık bir senaryo üzerinden öğrencilerin problem çözmesini sağlamaktır. Bilgisayarsız kodlama özellikle okul öncesi ve ilköğretiim çağında çocuklarımızın ihtiyacı olan fiziksel aktivite, işbirlikli öğrenme, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, problemi çözerken olasılıklı düşünme becerisini geliştirmesi ve bir problemin farklı çözüm yollarını keşfetmesi gibi kodlama dışı pek çok kazanıma cevap vermektedir.