Çocuklar, büyürken, kelime hazneleri ve kendilerini ifadeleri gelişirken, çevrelerinde ne var ne yok
keşfederler ve öğrenirler.
Bu oyun kendini ifadeyi, kelime haznesini, muhakeme becerisini ve dikkati geliştirir.
Bu etkinlikte;
● Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunma(Nesne/durum/ olayla ilgili tahminini söyleme),
jest ve mimikleri anlama (Konuşurken jest ve mimiklerini kullanma/düşüncelerinin nedenlerini
söyler),
● Görsel materyalleri okuma (Görsel materyalleri inceler/Görsel materyalleri açıklar/Görsel
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.),
● Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklama (Başkalarının duygularını
söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.)
gibi temel bilişsel gelişim kazanımlar üzerinde durduk.