Robotik kodlama, her geçen gün hayatımızda daha fazla yer almaya başlıyor.Bu konuda erken yaş gruplarında farklı model ve ekipmanlar ile eğitimler verilip robotik konusunda ön bilgi sahası oluşturulması hedefleniyor.
Okulumuzda da hızlı bir şekilde ilerleyen okul öncesi robotik kodlama etkinlikleri, müfredata renk katan “Robotik ile Tanışıyorum” dersimiz ile yenilikçi ve etkileşimli bir boyutta ilerlemeye başlamış oldu.
Bu yaş grubu için, ekran bağımlılığı gibi günümüz hastalıklarından uzaklaşıp, problem çözme, takım çalışması, dil gelişimi ve yaratıcı düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini kolayca kavramalarını sağlayacak olan donanımsal robotik etkinlikleri oldukça büyük önem arz ediyor.
Bilim, matematik, mühendislik ve teknoloji gibi konularda çocukların kalıcı öğrenme becerilerini destekleyen öğretim modelimiz, eğlenceli kazanımları ile bizlere yeni ve eğlenceli bir dönem başlatıyor.