Bursa Özel Osmangazi Okulları İnegöl Kampüsü 2A Sınıfı öğrencilerimiz matematik dersinde “En Yakın Onluğa Yuvarlama” etkinliği ile eğlenerek öğrenmeye devam ediyor. Derslerimizi daha verimli ve kalıcı hale getirmeyi, öğrencilerimize matematiği sevdirerek öğretmeyi amaçladığımız oyun altyapılı etkinliklerle yeni karşılaştığımız konuları kolayca öğreniyoruz. Oyun, insan doğasında var olan ve erken gelişim dönemlerinden itibaren insanların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde rol alan önemli deneyimleme etkinlikleridir. Öğretim içerikli oyunların öğrenenlerin üst düzey düşünme becerilerine olumlu etki yaptığını, geleneksel yolla sürdürülen öğretime oranla öğrenen motivasyonlarında artışa neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tür oyun deneyimleriyle öğrencilerimiz yeni bilişsel becerilere kolayca ve kalıcı olarak ulaşıyor.